Zasada działania hydrocyklonu

Filtracja wody za pomocą hydrocyklonu

Hydrocyklon to urządzenie służące do separacji zanieczyszczeń mechanicznych. Wykorzystuje siłę odśrodkową, która wewnątrz hydrocyklonu tworzy wir oddzielając części o różnej wadze. W wyniku siły odśrodkowej cząsteczki o wyższej wadze przesuwają się w zewnętrzną stronę urządzenia i opadają na dół gdzie gromadzą się w zbiorniku. Oczyszczona woda w wyniku siły odśrodkowej płynie do góry i dalej podłączonym do hydrocyklonu przewodem rozprowadzana jest do instalacji. Zanieczyszczenia osadzające się w dolnym zbiorniku można wyrzucić, oczyścić go i ponownie używać.

 

Zasadę działania hydrocyklonu przedstawia poniższy rysunek.

                              a

W zależności od przepływu w instalacji należy dobrać odpowiednią średnicę gwintu.  Hydrocyklon posiada gwinty o wielkości 2’, 2.1/2’ oraz 3’.

Urządzenie firmy Rain jest proste w montażu, do podłączenia potrzebne są jedynie dodatkowe złączki o odpowiednim gwincie i średnicy do podłączenia rury.