Kratka do elektrozaworów

Kratka do elektrozaworów

Kratka do mocowania elektrozaworów jest alternatywną opcją dla standardowych studzienek. Kratka ma kształt prostokąta, w którym znajdują się specjalne otwory umożliwiające zamontowanie dodatkowych uchwytów na elektrozawory. Ażurowa konstrukcja stanowi stabilną podporę dla całej instalacji oraz elektrozaworów, które mogą być umieszczone w dowolnej odległości od siebie. Rozmieszczenie elektrozaworów oraz złączek kolektorowych można planować w różnych konfiguracjach.  

Zastosowanie:

  • miejsca trudno dostępne dla tradycyjnej skrzynki,
  • wewnątrz budynków i pomieszczeń, np. w garażu, pod wiatą lub w altanie ogrodowej
  • na ścianach budynków
  • wewnątrz skrzynki elektrozaworowej   

Korzyści montowania elektrozaworów na kratkach Rain:

  • szybkość i przejrzystość instalacji całego systemu - elektrozaworów, kolektorów i złączek - wewnątrz skrzynek
  • możliwość montażu elektrozaworów w różnych dostępnych konfiguracjach 
  • łatwość instalacji na ścianach budynków technicznych i gospodarczych oraz wewnątrz pomieszczeń
  • wymiary kratki dostosowane do wielkości skrzynek STANDARD i skrzynek JUMBO
  • mobilność
  • możliwość instalacji kratki zarówno w pionie, jak i w poziomie

Kratki Rain umożliwiają montowanie elektrozaworów w różnej konfiguracji. 

           elektrozawór 150 RN - 4 szt.                                                         elektrozaworów 155 RN - 4 szt.

           kratka Rain                        kratka Rain

 

           elektrozawór 150 RN - 4 szt. + zaworek                                    elektrozawór 155 RN - 4 szt. + zaworek    

           kratka                       kratka  

 

           elektrozawór 150 RN - 3 szt. + zaworek                                    elektrozawór 155 RN - 3 szt. + zaworek  

           kratka                       kratka     

 

          elektrozawór 150 RN - 6 szt.                                                      elektrozawór 150 RN - 6 szt. + 155 RN - 1 szt.

          kratka                        kratka   

 

          elektrozawór 150 RN - 8 szt.                                                      elektrozawór 155 RN - 4 szt. + zaworek - 4 szt.

          kratka                        kratka