Przygotowanie instalacji nawadniającej przed zimą.

02.12.2020

a

 

Konserwacja i zabezpieczenie systemu instalacji nawadniającej przed zimą.

Instalację nawadniającą należy dobrze zabezpieczyć przed zimą, aby cieszyć się sprawnymi urządzeniami w kolejnym sezonie. Najważniejszą czynnością jest przedmuchanie systemu i pozbycie się wody zalegającej wewnątrz przewodów, zaworów, zraszaczy i innych elementów. Zamarzająca woda przez zwiększenie swojej objętości może uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego takie jak uszczelki czy gwinty.

Sterownik nakranowy

W przypadku prostych instalacji, w których wykorzystuje się sterownik nakranowy należy go zdemontować i przez cały okres zimy przechowywać w garażu lub innym budynku gospodarczym. Pozostający po sterowniku przewód do którego jest podłączany należy zabezpieczyć tymczasowo aby do wnętrza nie dostały się zanieczyszczenia typu ziemia, liście lub inne elementy.

Przedmuchanie systemu instalacji sprężarką.

W przypadku bardziej złożonych instalacji, w których zastosowane są elektrozawory i sterownik 24V należy pozbyć się wody z przewodów za pomocą sprężarki.

Prawidłowo zaprojektowany system powinien posiadać w skrzynce kolektorowej złączkę umożliwiającą podłączenie sprężarki.

Po zainstalowaniu kompresora należy wykonać następujące czynności:

1. Zamknij zasilanie systemu za pomocą zaworu lub wyłącz pompę doprowadzającą wodę,

2. Otwórz wszystkie zawory, które występują w instalacji dzięki temu woda sama odpłynie do najniższych punktów instalacji.

3. Podłącz sprężarkę do końcówki znajdującej się w skrzynce kolektorowej i uruchom urządzenie. .Napełnienie systemu odpowiednią ilością powietrza i uzyskać odpowiednie parametry ciśnienia oraz objętości wymaga trochę czasu. Zbyt szybkie wprowadzenie dużej ilości powietrza może uszkodzić system.

4. Przedmuchiwać należy poszczególne sekcje osobno. Aktywujemy daną sekcję i powoli wprowadzamy powietrze.

Podczas wprowadzania powietrza należy pamiętać aby:

- przedmuchiwanie powinno odbywać się w cyklach trwających około 2 minuty. Częste a krótsze cykle są dużo bardziej skuteczne. Na jedną sekcję należy przeprowadzić około 3 cykli przedmuchiwania.

- ciśnienie wprowadzanego powietrza nie może być wyższe niż 3,5 bar.

System został prawidłowo przedmuchany gdy ze zraszaczy przestaje wydobywać się woda, a słychać jedynie charakterystyczne syczenie.


Po zakończeniu procesu przedmuchiwania zamknij zawór dopływu powietrza, a następnie zamknij zawory sekcyjne.

Po przedmuchaniu systemu należy również odkręcić korpus filtra i oczyścić znajdujące się w środku dyski lub siatkę. Cewki od elektrozaworów delikatnie odkręcamy, ale pozostawiamy w zaworach. Na zakończenie wyłączamy sterownik z prądu.